rodzaj stoiska *
jedno stoisko = jedna firma podane ceny to ceny brutto
dodatkowe produkty do wyboru
wybierz tylko jeśli potrzebujesz na swoim stoisku
wybierz minimum jedno pole: *
Regulamin Silesia Wedding Day 5: *
REGULAMIN UCZESTNICTWA W TARGACH ŚLUBNYCH SILESIA WEDDING DAY 5 §1 Postanowienia ogólne Organizatorem targów jest firma Dziewczyny od ślubów - oprawa artystyczna ślubu i wesela Katarzyna Pyrchała z siedzibą w Czyżowicach, przy ulicy Wodzisławskiej 90a, NIP: 6472539152. 1.1. Współorganizatorami są firmy: GRZEGORZ ADAMCZYK ul. Wesoła 12a, 44-373 Wodzisław Śląski NIP: 6472526540 oraz BEMYWIFE Gabriela Nikiel ul. Czerwona 64/1, 43-300 Bielsko-Biała NIP: 9372626025 2. Targi odbędą się w dniu 13 maja 2018r. w godzinach 11:00 - 18:00. 3. Miejsce targów: Walcownia Cynku, ul. 11 Listopada (wjazd od ulicy Rozdzieńskiej 25), Katowice (Szopienice). 4. Organizator zapewnia wystawcy powierzchnię wystawienniczą niezabudowaną, w miejscu zgodnym z planem i układem branżowym, o wielkości adekwatnej do rodzaju ekspozycji, jednak nie mniejszej niż 2x2 m. Istnieje możliwość wyboru wielkości stoiska. 5. Organizator zapewnia promocję wydarzenia oraz prezentację uczestników targów na stronie wydarzenia (facebook / strona internetowa / instagram). 6. Organizator przygotuje mapkę stoisk, która zostanie przesłana do wszystkich wystawców najpóźniej na tydzień przed wydarzeniem. Nie ma możliwości wyboru stoisk. 7. Wystawcy zobowiązani są przestrzegać warunków Regulaminu przedstawionych w jego dalszej części. 8. Organizator ma prawo zlecić podwykonawcom koordynację wydarzenia. §2 Warunki uczestnictwa 1. Warunkiem przystąpienia Wystawcy do udziału w Targach jest przesłanie formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie internetowej www.silesiaweddingday.pl oraz opłacenie zadatku w wysokości całości ceny stoiska w terminie do 7 dni od momentu otrzymania informacji o zakwalifikowaniu się jako wystawca. 2. Prawidłowe wypełnienie i przesłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem Wystawcy do udziału w Targach. Organizatorzy mają prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia bądź niezakwalifikowania Wystawcy do udziału w Targach bez podania przyczyny na podstawie własnej oceny przesłanego przez nich portfolio. 3. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Uczestnictwa w Targach Ślubnych Silesia Wedding Day 5. 4. Uczestnictwo w Targach jest płatne. Zadatek wynosi odpowiednio 600 zł brutto za stoisko 2x2 m, 900 zł brutto za stoisko 2x3 m, 1200 zł brutto za stoisko 4x4 m i nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji przez Wystawcę. 
Dodatkowe opcje do wyboru: • stół prostokątny - 10 zł brutto • stół okrągły - 15 zł brutto • krzesło rustykalne - 5 zł brutto Nie ma możliwości wyboru konkretnego miejsca, Organizator odpowiada za rozmieszczenie stoisk. 5. Brak wpłaty w terminie wyznaczonym drogą mejlową zadatku uniemożliwia wzięcie udziału w Targach. Faktura zostanie wystawiona w momencie zaksięgowania pieniędzy na koncie lub wysłania potwierdzenia przelewu najpóźniej do miesiąca od daty wpłacenia zadatku. 6. Wystawca na swój koszt zapewni transport, montaż i demontaż stoiska oraz wszystkie elementy ekspozycji niezbędne do prezentacji swojej oferty. 7. Organizator nie zezwala na stosowanie rollupów na stoiskach Wystawców ze względu na wizerunek Targów. 8. Montaż elementów wyposażenia stoisk w strefie wystawienniczej będzie odbywał się po wcześniejszym zgłoszeniu takich prac w dniu 12.05.2018 od godziny 18:00-20:00 oraz w dniu 29.10.2017 od godziny 8:00-10:00. Demontaż odbędzie się w dniu 13.05.2018 w godzinach 18:00-20:00. 9. Wszelka ingerencja w ściany budynku mająca na celu wyeksponowanie towaru / stoiska musi być uzgodniona z Organizatorem. 10. Organizator nie wyraża zgody na wcześniejszy demontaż stoiska, tj. przed zakończeniem trwania Targów, czyli przed godziną 18:00, pod groźbą obciążenia kosztami z tytułu utraty wizerunku Targów w wysokości dwukrotności ceny stoiska. 11. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za żadne wypadki lub uszkodzenia ciała oraz straty, kradzieże lub szkody w mieniu Wystawców i gości, powstałe z jakiejkolwiek przyczyny, za wyjątkiem szkód powstałych z winy Organizatora. Na terenie Targów Ślubnych nie ma monitoringu. 12. Każdy Wystawca zobowiązuje się ubezpieczyć swoją działalność w sposób zapewniający zwolnienie Organizatora od odpowiedzialności w przypadku zaistnienia szkody w miejscu ekspozycji/wystawy związanej z działalnością prowadzoną przez Wystawcę, w tym od odpowiedzialności cywilnej wobec osób trzecich w związku z prowadzoną działalnością Wystawcy. 13. Wystawca zobowiązuje się do prowadzenia działalności tak, aby nie naruszała obowiązujących przepisów prawa, nie była przyczyną i podstawą składania skargi przez kogokolwiek, a w szczególności przez innych Wystawców i Najemców Walcowni. §3 Dodatkowe informacje 1. Organizator zapewnia za dodatkową opłatą stoły oraz krzesła dla każdej zgłoszonej firmy, która wyrazi taką chęć. Prosimy o zgłoszenie zapotrzebowania najpóźniej na dwa tygodnie przed Targami. 2. Identyfikatory - po dwie sztuki dla jednej firmy będą do odbioru w sobotę w godzinach przygotowań stoisk lub w niedzielę rano. Brak identyfikatora zobowiązuje do opłacenia wejścia na targi. 3. Na teren Walcowni jest możliwość wjazdu osób niepełnosprawnych. Targi odbywają się na parterze, nie ma schodów utrudniających dostęp. 4. Należy zgłosić ilość sprzętu do podpięcia do prądu najpóźniej do 30.04.2018. Prosimy o kontakt w tej sprawie z Organizatorem. 5. Na terenie Walcowni znajduje się bezpłatny parking dla odwiedzających oraz wystawców. 6. Drzwi do głównego wejścia mają wymiary 3,16 m na szerokość oraz 3,10 m na wysokość.
pełna nazwa firmy, adres, nr NIP lub dane osoby prywatnej wraz z adresem
jestem zainteresowana/y spotkaniem branżowym w dniu 12/05/2018 *

rejestracja*
 

* Dodatkowe informacje:
- Zastrzegamy, że możemy odrzucić firmy o stylistyce nie pasującej do naszych targów.
- Wpłata traktowana jest jako zadatek. W przypadku rezygnacji przez firmę - kwota nie zostanie zwrócona.
- Na teren Walcowni mogą wjechać samochody oraz foodtrucki za zgodą Organizatora. Wymiary wejścia głównego to 3,16 m na szerokość oraz 3,10 m na wysokość.
- Katalog reklamowy zostanie zastąpiony dużym magazynem reklamowym dla odwiedzających, z większą ilością treści. Jego format to 26,5x21 cm (nakład wynosi 1000 sztuk).