rejestracja*
 

pełna nazwa oraz informacja dotycząca "marki", jeśli jest inna niż nazwa firmy
wybierz *
jedno stoisko = jedna firma / brak możliwości łączenia stoisk
wybierz minimum jedno pole: *
Regulamin Silesia Wedding Day 4: *
REGULAMIN UCZESTNICTWA W TARGACH ŚLUBNYCH SILESIA WEDDING DAY 4

§1
Postanowienia ogólne
1. Organizatorem targów jest firma Dziewczyny od ślubów - oprawa artystyczna ślubu i wesela Katarzyna Pyrchała z siedzibą w Czyżowicach, przy ulicy Wodzisławskiej 90a, NIP: 6472539152.
1.1. Współorganizatorami są firmy: GRZEGORZ ADAMCZYK ul. Wodzisławska 90a, 44-352 Czyżowice NIP: 6472526540 oraz BEMYWIFE Gabriela Nikiel ul. Czerwona 64/1, 43-300 Bielsko-Biała NIP: 9372626025 2. Targi odbędą się w dniu 29 października 2017r. w godzinach 11:00 - 18:00.
3. Miejsce targów: Fabryka Porcelany, ul. Porcelanowa 23, Katowice - Bogucice.
4. Organizator zapewnia wystawcy powierzchnię wystawienniczą niezabudowaną, w miejscu zgodnym z planem i układem branżowym, o wielkości adekwatnej do rodzaju ekspozycji, jednak nie mniejszej niż 2x2 m.
5. Organizator zapewnia promocję wydarzenia oraz prezentację uczestników targów na stronie wydarzenia (facebook / strona internetowa / instagram).
6. Organizator przygotuje mapkę stoisk, która zostanie przesłana do wszystkich wystawców najpóźniej na tydzień przed wydarzeniem. Nie ma możliwości wyboru stoisk.
7. Wystawcy zobowiązani są przestrzegać warunków Regulaminu przedstawionych w jego dalszej części.
8. Organizator ma prawo zlecić podwykonawcom koordynację wydarzenia. §2
Warunki uczestnictwa
1. Warunkiem przystąpienia Wystawcy do udziału w Targach jest przesłanie formularza zgłoszeniowego umieszczonego na stronie internetowej www.silesiaweddingday.pl oraz opłacenie zadatku w wysokości całości ceny stoiska w terminie do 7 dni od momentu otrzymania informacji o zakwalifikowaniu się jako wystawca.
2. Prawidłowe wypełnienie i przesłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem Wystawcy do udziału w Targach. Organizatorzy mają prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia bądź niezakwalifikowania Wystawcy do udziału w Targach bez podania przyczyny na podstawie własnej oceny przesłanego przez nich portfolio.
3. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Uczestnictwa w Targach Ślubnych Silesia Wedding Day 4.
4. Uczestnictwo w Targach jest płatne. Zadatek wynosi odpowiednio 600 zł brutto za stoisko oraz 350 zł brutto za stoiska w strefie chillout. Foodtrucki są zobowiązane do opłacenia dodatkowej opłaty za wjazd na teren Fabryki w wysokości 150 zł brutto, a w przypadku chęci skorzystania z podpięcia do prądu - 250 zł brutto - płatne gotówką w dniu targów. Nie ma możliwości wyboru konkretnego miejsca, Organizator odpowiada za rozmieszczenie stoisk.
5. Brak wpłaty w terminie wyznaczonym drogą mejlową zadatku uniemożliwia wzięcie udziału w Targach.
Faktura zostanie wystawiona w momencie zaksięgowania pieniędzy na koncie lub wysłania potwierdzenia przelewu. 6. Wystawca na swój koszt zapewni transport, montaż i demontaż stoiska oraz wszystkie elementy ekspozycji niezbędne do prezentacji swojej oferty.
7. Organizator nie zezwala na stosowanie rollupów na stoiskach Wystawców ze względu na wizerunek Targów.
8. Montaż elementów wyposażenia stoisk w strefie wystawienniczej będzie odbywał się po wcześniejszym zgłoszeniu takich prac w dniu 28.10.2017 od godziny 18:00-20:00 oraz w dniu 29.10.2017 od godziny 8:00-10:00. Demontaż odbędzie się w dniu 29.10.2017 w godzinach 18:00-20:00.
9. Wszelka ingerencja w ściany budynku mająca na celu wyeksponowanie towaru / stoiska musi być uzgodniona z Organizatorem.
10. Organizator nie wyraża zgody na wcześniejszy demontaż stoiska, tj. przed zakończeniem trwania Targów, czyli przed godziną 18:00, pod groźbą obciążenia kosztami z tytułu utraty wizerunku Targów.
11. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za żadne wypadki lub uszkodzenia ciała oraz straty, kradzieże lub szkody w mieniu Wystawców i gości, powstałe z jakiejkolwiek przyczyny, za wyjątkiem szkód powstałych z winy Organizatora.
Na terenie Targów Ślubnych nie ma monitoringu.
12. Każdy Wystawca zobowiązuje się ubezpieczyć swoją działalność w sposób zapewniający zwolnienie Organizatora od odpowiedzialności w przypadku zaistnienia szkody w miejscu ekspozycji/wystawy związanej z działalnością prowadzoną przez Wystawcę, w tym od odpowiedzialności cywilnej wobec osób trzecich w związku z prowadzoną działalnością Wystawcy.
13. Wystawca zobowiązuje się do prowadzenia działalności tak, aby nie naruszała obowiązujących przepisów prawa, nie była przyczyną i podstawą składania skargi przez kogokolwiek, a w szczególności przez innych Wystawców i Najemców Fabryki.

§3
Dodatkowe informacje

1. Organizator zapewnia 20 stołów cateringowych oraz po jednym krześle dla każdej zgłoszonej firmy. W przypadku stołów - decyduje kolejność zgłoszeń zapotrzebowania.
2. Identyfikatory - po dwie sztuki dla jednej firmy będą do odbioru w sobotę w godzinach przygotowań stoisk lub w niedzielę rano. Brak identyfikatora zobowiązuje do opłacenia wejścia na targi.
3. Na teren Fabryki Porcelany nie ma możliwości wjazdu osób niepełnosprawnych.
4. Należy zgłosić ilość sprzętu do podpięcia do prądu najpóźniej do 30/09/2017. Prosimy o kontakt w tej sprawie z Organizatorem.
5. Aby wjechać samochodem na teren Fabryki Porcelany i zostawić go na parkingu dla wystawców niezbędna jest karta wjazdu, która zostanie przesłana mejlowo do wydrukowania i powinna zostać umieszczona za przednią szybą samochodu.
WYSTAWIAMY FAKTURĘ *
Prosimy o poprawne podanie wszystkich danych do wystawienia faktury. Osoby prywatne prosimy o podanie imienia, nazwiska oraz pełnego adresu do wystawienia rachunku imiennego.
pełna nazwa firmy lub dane osoby prywatnej
adres
NIP

* Dodatkowe informacje:
- Zastrzegamy, że możemy odrzucić firmy o stylistyce nie pasującej do naszych targów.
- Wpłata traktowana jest jako zadatek. W przypadku rezygnacji przez firmę - kwota nie zostanie zwrócona.